Наш телефон: (0522) 33-65-83

 
 
Заняття у гуртках КЗ СЮТ – БЕЗКОШТОВНІ!

Шановні батьки майбутніх вихованців!

Відповідно до наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 30 серпня 2018 року № 583/о "Про електронну реєстрацію дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста Кропивницького на 2018/2019 н.р." з 1 вересня вступив у дію новий порядок запису дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста Кропивницького через мережу Інтернет.
З метою забезпечення права дитини на доступність здобуття позашкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації реєстрація дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, які знаходяться у міській комунальній власності, проводиться через мережу Інтернет самостійно на сайті управління освіти Міської ради міста Кропивницького
www.osvita-mrk.gov.ua. за посиланням
http://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/

Необхідна інформація для запису дитини у гурток:
інформація про дитину;
серія і номер свідоцтва про народження (паспорта) дитини;
дані про документ (дата видачі, ким виданий);
інформація про одного із батьків;
телефон;
адреса електронної пошти.
Прийом у гуртки закладів позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року на вільні місця за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах позашкільної освіти.
Прийом вихованців, учнів і слухачів до закладу позашкільної освіти для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, після електронної реєстрації.
Батьки та учні самостійно обирають гурток, напрямок та заклад позашкільної освіти міста Кропивницького.
Протягом 15 днів після реєстрації електронної заяви необхідно надати в заклад позашкільної освіти міста Кропивницького письмову заяву на зарахування дитини та ксерокопії необхідних документів: батьки дитини, якій не виповнилося 14 років, надають свідоцтво про народження дитини; підлітки, яким виповнилося 14 років, надають паспорт.
Список дітей по гуртках формується до 15 вересня н. р.

Шановні батьки, будь ласка, виконуйте наступні дії:

1. Просимо Вас дуже уважно віднестися до вибору гуртка закладу позашкільної освіти міста Кропивницького для Вашої дитини.
2. Правильно заповнюйте форму заяви.
3. Якщо Ви правильно виконали всі дії, то на вказану Вами адресу електронної пошти надійде повідомлення про зарахування Вашої заяви.
4. Відповідно до порядку реєстрації заявник зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дати реєстрації дитини в електронному реєстрі надати в заклад позашкільної освіти документи, які підтверджують відомості, вказані в заяві.
5. Переконливо просимо Вас вказувати достовірну інформацію. Якщо при влаштуванні дитини в гурток закладу позашкільної освіти інформація в Вашій заяві не буде відповідати оригіналу документів, то Ваша заява буде анульована.

З початком XXI століття прийшла нова ера фотографії - ера цифрових фотокамер, і з нею прийшло нове поняття самої фотографії. З цифровою фотокамерою, комп'ютером і програмним забезпеченням для редагування фотознімків ми отримали великі можливості для реалізації своїх творчих ідей.

Тому завдання гуртка «Цифрова фотографія» полягає в тому, щоб навчити дітям основам фотографії, поняттям про різні жанри фотографії, допомогти набувати досвіду власної творчої діяльності, художнього смаку, творчої уяви, фантазії, сформувати інтерес до техніки і мистецтва.

Діти ознайомляться з найпоширенішою, доступною для учнів фотоапаратурою й обладнанням, основними етапами фотопроцесу, жанрами фотографії і композиції. Особлива увага приділятиметься практичному фотографуванню та обробці фотозображень на комп’ютері.

Гуртківці вивчають будову фотоапаратури, функціональні можливості сучасних фотоапаратів, фізичні процеси, які лежать в основі фотографії. Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської тощо. Гуртківці ознайомлюються із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця.

Діти вивчають призначення всіх інструментів комп’ютерної програми для роботи із зображенням, одержують навички, необхідні для професійної обробки зображень і створення власних творчих образів.

Полюбляєте фотографувати та мрієте робити по-справжньому гарні, якісні фото? Ласкаво просимо до гуртка «Цифрова фотографія». Керівник гуртка, що працює фотографом вже багато років, розкриє секрети різних жанрів фотографії, навчить працювати з фотоапаратурою та обробляти готові зображення, щоб зробити їх досконалими.

   

Керівник гуртка:

 

 

Слово дизайн, як правило,пов’язують із багатьма речами,які нас оточують,і переважно це красиві привабливі речі із сучасними формами та кольором.
Гурток «Дизайн одягу» для дітей та підлітків,дає змогу реалізувати свої можливості, розвивати власні таланти, бути сміливим у втіленні ідеї. Ми допоможемо зробити перші кроки до найбільших висот творчої діяльності.
На заняттях гуртка проводиться: ознайомлення вихованців із дизайном дитячого костюма,розвиваємо конструкторські навички,удосконалюємо вміння розмічати й вирізувати з картону та паперу,тканини,економічно використовувати матеріал,розвивати фантазію, образне мислення,творчі здібності.
Діти одержують відомості про технологічні процеси, виготовлення швейних виробів,конструювання,розрізання та з’єднання деталей,вузлів у готові вироби
Запрошуємо вас на гурток «Дизайн одягу» – кожен вихованець гуртка має змогу спробувати своїми руками створити власні вироби на свій смак та отримати задоволення від практичної роботи.
Вік вихованців від 6 до 16 років.
Мета роботи гуртка є створення умов для творчої самореалізації дітей, розвитку творчого мислення, образних форм пізнання світу, ознайомлення із сутністю професії дизайнера одягу.
Завдання:
-сформувати знання про особливості та вимоги професії дизайнера та стійкий інтерес до неї;
-навчити елементарним вмінням та навичкам з конструювання, моделювання, підбору матеріалів для виготовлення виробу;
-сформувати навички проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати власні розробки;
-створити оптимальні умови для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності,кмітливості, економності.
-виховувати культуру праці.

      

Керівник гуртка:

   На заняттях у гуртку «Художня кераміка» діти знайомляться не тільки з технікою виготовлення виробів, а й  з історією кераміки, з традиціями українського гончарства різних регіонів, з професіями гончара, скульптора, дизайнера. Керівник гуртка формує художній смак, розвиває творчі здібності, цікавість до мистецтва. Діти, виконуючи творчі завдання, ліплять з натури, по пам’яті і з уяви, займаються малюнком, декоративним ліпленням, а також вивчають витвори мистецтва професійних скульпторів, відвідуючи виставки, галереї, майстер-класи. Головною метою гуртка «Художня кераміка» є опанування основними навичками роботи з глиною, крім того використовуються солоне тісто, гіпс та нові художні матеріали (керапласт, полімерна глина).
   Вихованці гуртка вчаться виготовляти різноманітні прикраси, декоративний посуд, панно, народні іграшки, свищики, ліплять з натури натюрморти, рельєфні композиції народної тематики, домашніх тварин і птахів з натури. На заняттях у гуртку діти спілкуються, вчаться оцінювати свою роботу та роботи інших гуртківців. Вихованці гуртка із задоволенням залучають до творчого процесу своїх  батьків, що сприяє єдності сім’ї, адже для дитини є важливим те, щоб її підтримали в перших кроках творчості.

   

Керівник гуртка:

 

 

     Обробка деревини є одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва, навчання якому формує у вихованців художньо-естетичні смаки та спонукає їх до активної участі у процесі відродження національно-культурних надбань українського народу. На заняттях гуртка художньої обробки деревини у вихованців формується свідоме, творче ставлення до праці, потреба в прекрасному як життєва необхідність.

   На практичних заняттях діти вчаться користуватися інструментом, матеріалами, одержують навички різьбярського мистецтва. Ця програма розвиває художнє мислення гуртківців, їхні конструкторські здібності, творчу ініціативу, самостійність виконання робіт, вчить на практиці застосовувати знання, здобуті на уроках математики та образотворчого мистецтва.

   Діти опановують найпростіші уміння й навики: користуватись необхідними матеріалами та інструментами, володіти технікою виготовлення простих виробів із дерева. З часом завдання для вихованців стають складнішими. Вони виготовляють різьблені речі зі складними мотивами, виконують складніші орнаментальні композиції з поєднанням різьблення різних видів і технік.

   

Викладачі: