Наш телефон: (0522) 33-65-83

Мета гуртка «Історичне краєзнавство» - реалізація інтересів вихованців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України, формування краєзнавчих знань, умінь, навичок засобами позашкільної освіти.

На заняттях здійснюється пізнання вихованцями рідного краю, реалізація їх інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України та світу, сформували туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок. Діти також навчаються самостійно збирати, аналізувати краєзнавчий матеріал та опрацьовувати дані спостережень, працювати з науково-популярною літературою, довідниками, та іншими джерелами історико-краєзнавчої інформації, робити ґрунтовні висновки.

Здобувачі одержують знання про особливості рідного краю, оволодівають навичками пропагандистської та природоохоронної роботи, методикою історико-краєзнавчих досліджень, та краєзнавчих експедицій здійснювали контроль за станом навколишнього середовища. 

З вихованцями краєзнавчого гуртка, проводяться різноманітні екскурсії. Під час екскурсій здійснюється реалізація інтересів гуртківців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання рідного краю, та України.

Керівник гуртка: