Наш телефон: (0522) 33-65-83

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в освітньому середовищі КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради» на 2020/2021 н.р.

Зміст роботи

Термін виконання

Викона

вець

З ким проводиться

При

мітка

1.

Профілактичне заняття «Ростемо без насильства»

Вересень

Практичний психолог

Вихованці молодшого

шкільного віку

 

2.

Пам’ятка для керівників гуртків «Організація навчально-виховного процессу на основі толерантності»

Вересень

Практичний психолог

Педагогічний колектив

 

3.

Тренінгове заняття «Розвиток згуртованості молодших школярів»

Вересень-жовтень

Практичний психолог

Вихованці молодшого шкільного віку

 

4.

Лекція «Методи організації діяльності вихованців і формування досвіду позитивної поведінки»

Листопад

Практичний психолог

Педагогічний колектив

 

5.

Лекція «Захист дітей від насильства та жорстокого поводження»

 

Грудень

Практичний психолог

Педагогічний колектив

 

6.

Профілактичне заняття «Попередження насильства: формування правил безпечної поведінки»

Грудень

Практичний психолог

Підлітки, юнаки

 

7.

Виступ «Розмова про права і обов’язки»

Січень

Практичний психолог

Педагогічний колектив, батьки вихованців

 

8.

Заняття з елементами тренінгу «Права маленької дитини»

Лютий

Практичний психолог

Вихованці молодшого шкільного віку

 

9.

Діагностика особистості педагога за методиками: «Методика визначення труднощів у встановленні контактів» (В.Бойка); «Методика типового реагування на конфліктні ситуації» К.Томаса

Березень

Практичний психолог

Педагогічний колектив

 

10.

Тренінгове заняття «Спілкуємось без конфліктів»

Квітень

Практичний психолог

Педагогічний колектив

 

11.

Консультування членів педагогічного колективу з питань вирішення конфліктних ситуацій

Травень

Практичний психолог

Пед.колектив,

адміністрація

 

12.

Виховна година «Толерантність»

Травень

Практичний психолог

Підлітки, юнаки

 

13.

Виховні заходи, спрямовані на профілактику конфліктів, боулінгу в шкільному середовищі

Протягом навч. року

Керівники гуртків

Вихованці молодшого шкільного віку, підлітки, юнаки