Наш телефон: (0522) 33-65-83

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

  • любов до батьків, рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини-України;
  • готовність захищати слабших, молодших;
  • шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;
  • непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;
  • відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;
  • турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;
  • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;
  • уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;
  • не шкодити своїми діями іншим.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

У гуртку козацько-лицарського гарту учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, відродженням військово-спортивного мистецтва козаків та народних мистецьких традицій.

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує вчителя-наставника, керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві, адаптуватися у соціумі. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.