Наш телефон: (0522) 33-65-83

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

2. Учень приходить в заклад за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього заняття.

3. Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу та його території в час занять.

6. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.

7. Поза закладом учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність.

8. Учні бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території.

9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на другому поверсі закладу, керівнику гуртка або адміністрації.

11. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі та за його межами.

12. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на заняттях гаджетами лише для навчання.

  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

1. Запізнюватися на заняття без поважних причин заборонено.

2. Коли керівник входить в клас, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час заняття не можна ходити по класу без дозволу керівника, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів.

4. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

11. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час занять, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по закладу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю закладу задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по закладу, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У закладі та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

  

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться СЮТ.