Наш телефон: (0522) 33-65-83

Початково-технічне моделювання є однією з важливих ланок у задоволенні пізнавальних інтересів дитини, початковою сходинкою у підготовці школярів до майбутньої роботи у різних гуртках технічного напрямку.
Початково-технічне моделювання – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.


Основні завдання діяльності гуртка «Початкове технічне моделювання» полягають у формуванні у вихованців наступних компетентностей:
- пізнавальної: засвоєння початкових технічних та технологічних знань;
- практичної: формування графічної грамотності, вмінь та навичок роботи з різними матеріалами;
- творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії;
- соціальної: виховання поваги до праці та людей.
На заняттях вихованці виготовляють різноманітні поробки з використанням паперу, картону, покидькового матеріалу.
Гурток "Початково-технічне моделювання" це своєрідна школа становлення особистості, де для багатьох дитяче захоплення з часом переросте в покликання. Хтозна, може хтось із вихованців свою дитячу мрію, виплекану саме на нашій станції візьме за дороговказ і присвятить їй своє життя.
Проводять зайняття висококваліфіковані фахівці

Заняття проходять безкоштовно.

 

Мета гуртка «Історичне краєзнавство» - реалізація інтересів вихованців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України, формування краєзнавчих знань, умінь, навичок засобами позашкільної освіти.

На заняттях здійснюється пізнання вихованцями рідного краю, реалізація їх інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України та світу, сформували туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок. Діти також навчаються самостійно збирати, аналізувати краєзнавчий матеріал та опрацьовувати дані спостережень, працювати з науково-популярною літературою, довідниками, та іншими джерелами історико-краєзнавчої інформації, робити ґрунтовні висновки.

Здобувачі одержують знання про особливості рідного краю, оволодівають навичками пропагандистської та природоохоронної роботи, методикою історико-краєзнавчих досліджень, та краєзнавчих експедицій здійснювали контроль за станом навколишнього середовища. 

З вихованцями краєзнавчого гуртка, проводяться різноманітні екскурсії. Під час екскурсій здійснюється реалізація інтересів гуртківців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання рідного краю, та України.

Керівник гуртка:

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

2. Учень приходить в заклад за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього заняття.

3. Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу та його території в час занять.

6. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.

7. Поза закладом учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність.

8. Учні бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території.

9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на другому поверсі закладу, керівнику гуртка або адміністрації.

11. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі та за його межами.

12. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на заняттях гаджетами лише для навчання.

  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

1. Запізнюватися на заняття без поважних причин заборонено.

2. Коли керівник входить в клас, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час заняття не можна ходити по класу без дозволу керівника, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів.

4. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

11. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час занять, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по закладу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю закладу задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по закладу, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У закладі та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

  

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться СЮТ.

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

  • любов до батьків, рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини-України;
  • готовність захищати слабших, молодших;
  • шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;
  • непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;
  • відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;
  • турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;
  • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;
  • уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;
  • не шкодити своїми діями іншим.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

У гуртку козацько-лицарського гарту учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, відродженням військово-спортивного мистецтва козаків та народних мистецьких традицій.

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує вчителя-наставника, керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві, адаптуватися у соціумі. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.