Наш телефон: (0522) 33-65-83

Мета гуртка «Історичне краєзнавство» - реалізація інтересів вихованців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України, формування краєзнавчих знань, умінь, навичок засобами позашкільної освіти.

На заняттях здійснюється пізнання вихованцями рідного краю, реалізація їх інтересів у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання України та світу, сформували туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок. Діти також навчаються самостійно збирати, аналізувати краєзнавчий матеріал та опрацьовувати дані спостережень, працювати з науково-популярною літературою, довідниками, та іншими джерелами історико-краєзнавчої інформації, робити ґрунтовні висновки.

Здобувачі одержують знання про особливості рідного краю, оволодівають навичками пропагандистської та природоохоронної роботи, методикою історико-краєзнавчих досліджень, та краєзнавчих експедицій здійснювали контроль за станом навколишнього середовища. 

З вихованцями краєзнавчого гуртка, проводяться різноманітні екскурсії. Під час екскурсій здійснюється реалізація інтересів гуртківців у вивченні навколишнього середовища та історико-культурного надбання рідного краю, та України.

Керівник гуртка:

 

Гейко Сергій Володимирович

Заняття проходять безкоштовно

ПІП керівника гуртка

Місце проведення

День тижня, час проведення

Гейко С.В.

 

Ліцей «Сокіл»

Кімната бойового захисту

Ср.

16.35-19.00

Сб.

9.30-11.55

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької педагогіки, використання досвіду наших предків по вихованню підростаючого покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі», який передбачає:

  • любов до батьків, рідної мови, вірність у дружбі, побратимстві, віддане ставлення до Батьківщини-України;
  • готовність захищати слабших, молодших;
  • шляхетне ставлення до дівчини, Матері, Жінки, Бабусі;
  • непохитна відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності;
  • відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави;
  • турбота про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі;
  • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму;
  • уміння скрізь і всюди чинити шляхетно, виявляти інші чесноти;
  • не шкодити своїми діями іншим.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.

У гуртку козацько-лицарського гарту учні ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою роботою, відродженням військово-спортивного мистецтва козаків та народних мистецьких традицій.

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань та інтелектуальних ігор. Програма орієнтує вчителя-наставника, керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно багатої зорієнтованої на творчу діяльність особистості, щоб вона змогла знайти себе в сучасному суспільстві, адаптуватися у соціумі. У гуртку виховується розвинена людина зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.

      

Викладачі:

Чорний Павло Георгійович - завідувач відділом військово-патріотичного виховання КЗ СЮТ, голова міського координаційного сектору національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Гейко Сергій Володимирович - керівник гуртка

 Заняття проходять безкоштовно

ПІП керівника гуртка

Місце проведення

День тижня, час проведення

Чорний П.Г.

 

Ліцей «Сокіл»

Середня спортзала

Вт.

15.00-17.25

Чт.

14.30-16.55

Гейко С.В.

 

Ліцей «Сокіл»

Кімната бойового захисту

Ср.

13.55-16.20

Пт.

13.55-16.20

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

2. Учень приходить в заклад за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього заняття.

3. Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу та його території в час занять.

6. Учень повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.

7. Поза закладом учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність.

8. Учні бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території.

9. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

10. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на другому поверсі закладу, керівнику гуртка або адміністрації.

11. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у закладі та за його межами.

12. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на заняттях гаджетами лише для навчання.

  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

1. Запізнюватися на заняття без поважних причин заборонено.

2. Коли керівник входить в клас, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час заняття не можна ходити по класу без дозволу керівника, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів.

4. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

11. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час занять, так і після їх закінчення.

 

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАНЯТЬ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по закладу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю закладу задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по закладу, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У закладі та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

  

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться СЮТ.

 
Заняття у гуртках КЗ СЮТ – БЕЗКОШТОВНІ!

Шановні батьки майбутніх вихованців!

Відповідно до наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 30 серпня 2018 року № 583/о "Про електронну реєстрацію дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста Кропивницького на 2018/2019 н.р." з 1 вересня вступив у дію новий порядок запису дітей у гуртки закладів позашкільної освіти міста Кропивницького через мережу Інтернет.
З метою забезпечення права дитини на доступність здобуття позашкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації реєстрація дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, які знаходяться у міській комунальній власності, проводиться через мережу Інтернет самостійно на сайті управління освіти Міської ради міста Кропивницького
www.osvita-mrk.gov.ua. за посиланням
http://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/

Необхідна інформація для запису дитини у гурток:
інформація про дитину;
серія і номер свідоцтва про народження (паспорта) дитини;
дані про документ (дата видачі, ким виданий);
інформація про одного із батьків;
телефон;
адреса електронної пошти.
Прийом у гуртки закладів позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року на вільні місця за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених закладах позашкільної освіти.
Прийом вихованців, учнів і слухачів до закладу позашкільної освіти для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, після електронної реєстрації.
Батьки та учні самостійно обирають гурток, напрямок та заклад позашкільної освіти міста Кропивницького.
Протягом 15 днів після реєстрації електронної заяви необхідно надати в заклад позашкільної освіти міста Кропивницького письмову заяву на зарахування дитини та ксерокопії необхідних документів: батьки дитини, якій не виповнилося 14 років, надають свідоцтво про народження дитини; підлітки, яким виповнилося 14 років, надають паспорт.
Список дітей по гуртках формується до 15 вересня н. р.

Шановні батьки, будь ласка, виконуйте наступні дії:

1. Просимо Вас дуже уважно віднестися до вибору гуртка закладу позашкільної освіти міста Кропивницького для Вашої дитини.
2. Правильно заповнюйте форму заяви.
3. Якщо Ви правильно виконали всі дії, то на вказану Вами адресу електронної пошти надійде повідомлення про зарахування Вашої заяви.
4. Відповідно до порядку реєстрації заявник зобов’язаний протягом 15 календарних днів з дати реєстрації дитини в електронному реєстрі надати в заклад позашкільної освіти документи, які підтверджують відомості, вказані в заяві.
5. Переконливо просимо Вас вказувати достовірну інформацію. Якщо при влаштуванні дитини в гурток закладу позашкільної освіти інформація в Вашій заяві не буде відповідати оригіналу документів, то Ваша заява буде анульована.

Корисні посилання