Наш телефон: (0522) 33-65-83

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КЗ СЮТ

_____________  Сурмач В. В.

 

План методичної роботи

На 2019 -2020 н.р.

 

Кропивницький 2019

 

Аналіз діяльності методичної служби комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»

2018-2019 навчальний рік

 

Згідно з річним планом роботи  в 2018/2019 навчальному році колектив закладу продовжив роботу над  проблемою: «Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова формування компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу» на ІІІ апробаційно-впроваджувальному етапі. Діяльність Станції юних техніків була спрямована на виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Положень: «Про позашкільний навчальний заклад», «Про станцію юних техніків»  інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту,  а також відповідно до завдань, визначених у наказі по закладу  "Про організацію методичної роботи в 2018-2019 навчальному році.” 

   Колектив закладу,   працюючи над проблемною темою, поставив собі за мету:  підготувати керівника гуртка як конкурентоспроможного фахівця у сучасних умовах роботи позашкільного навчального закладу через апробацію й упровадження компетентнісного підходу.

 Методична робота спрямувалась на забезпечення ефективної діяльності наступних колективних форм методичної роботи: методичної ради, теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, методичних об’єднань, творчих об’єднань, індивідуальних та групових консультацій, методичних оперативних нарад.

 На реалізацію поставлених завдань  позитивно вплинули  засідання методичної ради, метою якої стало: вироблення стратегічних напрямів розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання дітей. На засіданнях МР було затверджено: плани роботи та структура методичної роботи, навчальні плани гурткової роботи, плани роботи МО; навчальні програми; проводились творчі звіти педагогів, які атестуються.

Основною формою організації методичної роботи в закладі були три методичних об’єднання:

- керівників гуртків початково-технічного моделювання та спортивно-технічного профілю  (голова  Костинська І.О.);

- керівників гуртків художньо-технічного профілю (голова Федорова М.І.)

- керівників гуртків військово-патріотичного напряму (голова Чорний П.Г.)

 Робота методичних об’єднань забезпечила:

      -  моніторинг професійної діяльності педагогів – членів методичного об’єднання,

 • розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності їх професійної діяльності;
 • участь в виставках - конкурсах міського , обласного, всеукраїнського рівнів;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогів.

Методичні об’єднання працювали протягом року відповідно до плану роботи. На засіданнях методоб'єднань розглядались актуальні питання навчання вихованців, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів, ознайомлення з передовим та перспективним педагогічним досвідом.

 Однією з  форм методичної роботи  є методичні оперативні наради, робота яких  спрямована на покращення результатів освітнього процесу; допомогу педагогічним працівникам в підготовці до участі в міських, обласних та Всеукраїнських масових заходах; створення та апробація робочих та експерементальних програм, ведення журналів гурткової роботи; проведення різноманітних заходів у закладі.

Структурним підрозділом методичної служби закладу є творче об’єднання «Досвід», завданням якого є створення умов для професійного зростання фахової майстерності педагогів через   процес самоосвіти. Внаслідок використання інноваційних форм роботи під час засідань  були створені оптимальні умови для підвищення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної підготовки всього педагогічного колективу та самоосвітньої діяльності  кожного педагога окремо. На спеціально створеному сайті голова ТО розміщувала матеріали для опрацювання, педагоги мали можливість залишити коментарі та доповнення. Тема яку обрали члени ТО «Видатні педагоги та їх надбання для сучасників».

Результати роботи ТЛ «Джерело творчості» за 2018/2019 навчальний рік засвідчують про активізацію творчої активності всіх  педагогів закладу, як досвідчених, так  і  педагогів-новаторів. Про це свідчить участь керівників гуртків у майстер-класах міського та станціонного рівнів: «Використання казок  В. Сухомлинського в сучасній педагогічній практиці» - міський семінар-практикум 18.10.18 р.; «Канікули зі Св. Миколаєм» з 03.01.19 по 11.01.19р., «Лелека над містом» 03.06. 19 року.

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу приділяла участі педагогів у міських формах методичної роботи. Саме тому в 2018/2019 навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, практикуми, , січнева інтернет-конференція. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів міста, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег в освітній процес.

Методична служба КЗ СЮТ сприяла участі педагогів закладу в міській інтернет-конференції  з проблеми: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку », присвяченій 100-річчю з дня народження видатного педагога. Педагоги Федорова М.І., Леонов І.М. та Демченко А.М. підготували змістовні, нагальні статті.

Педагоги закладу стали активними учасниками міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходів. Так у 2019 році четверо колег прийняли участь у семінарах – практикумах, які проводились у межах області ( Костинська І.О., Курбан М.І. у м. Олександрії, Бондаренко С.А. у м. Олександрівка, Чорний П.Г. у м. Світловодськ ). Федорова М.І. та Крючкова Н.В. брали участь в семінарах-практикумах міського рівня. Ткаченко Є.О. і Ростокін В.М. стали учасниками Всеукраїнського  семінару в м. Києві. 

 

Заходи, проведені методичною службою

КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»

з/п

Форма роботи

Кількість

1.

Методична рада

4

2.

Засідання методичного об’єднання художньо-технічного профілю

3

3.

Засідання методичного об’єднання спортивно-технічного профілю та ПТМ

3

4.

Засідання методично-практичної лабораторії «Джерело творчості»

3

5.

Засідання творчого об’єднання «Досвід»

3

6.

Майстер-класи

9

7.

Індивідуальні консультації

28

8.

Участь у атестаційній комісії закладу

4

9.

Моніторингові дослідження

3

 

Методичні заходи, проведені ЦМСПС у 2018/2019 навчальному році, у яких брали участь педагоги КЗ «Станція юних техніків»

з/п

Форма роботи

Кількість

1.

Серпнева нарада (I частина - пленарна)

1

2.

Серпнева нарада (II частина – для директорів, заступників директорів, керівників ШМО/ЦМО педагогів різних фахів)

1

3.

Засідання творчих та проблемних груп

8

4.

Майстер-класи

5

5.

Інтернет-конференції

1

6.

Семінари-практикуми

3

7.

Конкурс фахової майстерності «Джерело творчості»

( конкурсна комісія)

1

8.

Індивідуальні консультації

18

 

Кваліфікація педагогічних працівників 2019 р.

 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації, що формує у педагогічних працівників методологічну та теоретичну компетентність, поглиблює соціально-гуманітарні і психолого- педагогічні знання, вміння з використання новітніх освітніх та інформаційно- комунікативних технологій.

В цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 3  педагоги:

у лютому 2019 р. Леонов І.М. ,

у квітні 2019р. Курбан М.І. заступник з НВР і  методист Костинська І.О..

 

Підвищення кваліфікації педагогів КЗ СЮТ протягом 2015-2019 рр.

 

Рік

Кількість

Загальна

За заявками

Що пройшли курси

Державне замовлення

Поза державне замовлення

Державне замовлення

Поза державне замовлення

2015

28

8

0

7

0

2016

25

5

3

0

0

2017

20

4

1

0

0

2018

22

10

1

9

0

2019

24

3

0

3

0

 

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників

Роки

 

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Кваліфікація

Усього

% від заг. кіль-ті

Усього

% від заг. кіль-ті

Усього

% від заг. кіль-ті

Тарифний розряд та звання:

21

 

22

 

24

 

15 тарифний розряд

 

 

3

10%

3

13%

13 тарифний розряд

3

14%

4

18%

3

13%

12 тарифний розряд

0

-

5

27%

7

29%

11 тарифний розряд

3

19%

2

9%

1

4%

10 тарифний розряд

5

24%

6

27%

8

33%

9 тарифний розряд

4

19%

2

9%

2

8%

8 тарифний розряд

3

14%

-

-

-

 

7 тарифний розряд

3

14%

-

-

-

 

З них - керівник гуртка-методист

1

4%

1

5%

1

 

Мають стаж педагогічної роботи:

 

 

 

 

 

 

До 3 років

0

-

0

-

1

4%

Від 3 до 10 років

6

29%

5

22%

5

21%

Від 11 до 20 років

5

24%

6

27%

7

29%

Від 21 до 30 років

9

43%

11

50%

10

42%

Більше 30 років

1

5%

0

-

1

4%

      

 

Стаж педагогічних працівників з 2016 р. по 2019 р.

 

Результати атестації педагогів КЗ СЮТ

 

Метою атестації педагогічних працівників КЗ СЮТ було стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, ріст їх професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Атестація проводилася за принципами відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх педагогічної діяльності.

Кожен педагог, який атестувався, складав і погоджував з атестаційною комісією індивідуальний план роботи. Повторно ознайомлено працівників СЮТ з нормативними документами про атестацію. Педагоги, які атестуються пройшли курсову перепідготовку. Їх ознайомлено з графіком і планом проведення атестації.

Протягом атестаційного періоду вивчалася робота керівників гуртків, які атестуються. Критеріями оцінювання роботи керівника гуртка під час атестації були: оцінка виконання педагогом його посадових обов’язків; підвищення професійного рівня, використання сучасних методик проведення занять й інноваційних технологій; компетентність, творчі та організаторські здібності, організованість; рівень роботи по залученню дітей до участі в конкурсах, змаганнях та результати їх участі. Кожний педагог, що атестувався, був ознайомлений з характеристикою діяльності у між атестаційний період.

З метою ознайомлення з основними атестаційними умовами і вимогами проводились інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, був  оформлений інформаційний стенд «Підвищення майстерності», де розміщені відповідні розпорядчі документи, графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. Всіх педагогічних працівників, які мали пройти чергову  та позачергову атестацію, було своєчасно проінформовано.

Проведення атестації висвітлено на сайті закладу та видано наказ «Про підсумки атестації педпрацівників у 2019 р.

 

. Підтвердженням ефективності методичної роботи КЗ СЮТ є результати атестації педагогічних працівників, а саме: Ткаченко Є.О. (встановлено 12 тарифний розряд), Ростокін В.М. (встановлено 12 тарифний розряд), Леонов І.М. (позачергова атестація встановлено 12 тарифний розряд), Костинська І.О. (підтверджено 12 тарифний розряд), Мартим’янова О.М. (підтверджено 9 тарифний розряд), Чорний П.Г.( підтверджено 13 тарифний розряд). Федорова М.І. підтвердила звання керівник гуртка-методист.

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Загальна кількість педагогів

25

20

22

24

Підтверджено

7/9 тарифний розряд

 

 

 

1

Встановлено/підтверджено

9/10 тарифний розряд

2

 

 

 

Встановлено/підтверджено

10/11 тарифний розряд

2

2

 

 

Встановлено/підтверджено

11/12 тарифний розряд

 

 

 

4

Підтверджено 13 тарифний розряд

 

 

 

1

Керівник гуртка-методист

 

 

 

1

Присвоєна/ підтверджена

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

2

 

 

 

Присвоєна/ пвдтверджена

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»

 

 

1

 

ВСЬОГО:

6

2

1

7

 

 

Аналізуючи рівень проведеної  роботи з реалізації науково-методичних проблеми, випливає, що системний підхід до організації методичної роботи позитивно впливає на підвищення рівня викладання, професійної майстерності педагогів, удосконалення освітнього процесу взагалі. Поєднання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи сприяло підвищенню ефективності й результативності процесу навчання і виховання учасників освітнього процесу.

 

Діяльність навчально-методичної служби закладу

У 2019/2020 навчальному  році педагогічний колектив закладу планує продовжити роботу над науково-методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова формування компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу» та розпочати

ІV етап функціонування та аналітики.

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного педагога, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Пріоритети: оновлення ролі педагога як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

 

Загальні напрями в організації методичної роботи:

 

 1. Підвищення педагогічної майстерності педагогів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного педагога, розвитку їх творчої ініціативи.
 2. Упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.
 3. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвитоксобистості вихованця.
 4. Створення методичного супроводу роботи молодих педагогів щодо успішної адаптації до роботи в закладі та підвищення рівня професійної компетентності.
 5. Активізація видавничої діяльності педагогів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.
 6. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.
 7. 7. Здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

 

Реалізація науково-методичної проблеми.

 

Зміст роботи:

 

1) Поточний аналіз роботи педколективу за кожним етапом реалізації.

 

2) Організація роботи професійних об’єднань педагогів (проблемного науково- теоретичного семінару «Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес і його роль у підвищенні навчальних досягнень здобувачів освіти», семінару-практикуму, творчих груп, самоосвітньої діяльності.

 

3) Групові та індивідуальні консультації.

 

4) Здійснення моніторингу динаміки змін професійної компетентності педагогічних кадрів.

 

5)  Корекція та регулювання роботи педколективу над проблемою.

 

6) Стимулювання педагогічних кадрів щодо підвищення професійної компетентності.

 

Структура методичної роботи

 1. Методична рада.
 2. Методичні об’єднання.
 3. ТО «Досвід».
 4. Методично-практична лабораторія «Джерело творчості».

 

Технологічний підхід до методичної роботи, який включає в себе систему заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик, сприятиме вирішенню проблем якості позашкільної освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи:

-         кадрове та науково – методичне забезпечення освітнього процесу;

-         створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів;

-         проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

-         вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх технологій навчання та виховання.

 

Педагогічна мета роботи над єдиною методичною проблемою:

 

- Удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

-   створення умов для більш широкого застосування електронних засобів навчального призначення;

-   забезпечення використання нових технологій навчання й виховання, використання комп’ютерних технологій під час вивчення різних розділів навчального плану;

-   зміни традиційних форм методичної роботи на інноваційні ;

-   створення авторських та адаптованих программ;

-   популяризації кращого досвіду роботи педагогів закладу;

-   забезпечення повного й ефективного використання варіативної складової навчальних планів;

-   всебічного розвитку особистості вихованця з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань.

 

Форми та методи роботи:

-         методичні ради, засідання методичних об’єднань, засідання творчих груп, інструктивно-методичні наради, тижні педагогічної майстерності;

-         відвідування занять, виховних заходів з метою дослідження впливу модернізації змісту і форм методичної роботи на якість освітнього процесу;

-         діагностика, анкетування педагогів та вихованців, моніторинг результатів роботи над проблемою;

 

Очікування результату роботи над науково-методичною проблемою школи:

-         підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

-         використання набутого досвіду більшістю педагогів станції;

-         вдосконалення змісту, форм і методів  методичної роботи;;

-         сприятливий психологічний мікроклімат у колективі.

 

Організаційне забезпечення.

Керівництво роботою методичної служби закладу

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

 1.  

Здійснювати контроль за станом ведення документації

Протягом року

Бондаренко С.А.

 

 1.  

Здійснювати персональний контроль за діяльністю методистів

Протягом року

Бондаренко С.А.

 

 

 1.  

Систематично, у порядку контролю за діяльністю методистів КЗ СЮТ, проводити індивідуальні  співбесіди та консультації

Протягом року

(за потребою)

Бондаренко С.А.

 

 

 1.  

Забезпечити проведення занять з питань самоосвіти  з методистами  щодо  удосконалення роботи з педагогічними кадрами та актуальних проблем сучасної освіти

1 раз у квартал

Бондаренко С.А.

методисти

 

 1.  

Погодити річний план методичної роботи КЗ СЮТ з директором закладу.  Затвердити плани роботи методистів

до 15.09. 2019

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 1.  

Здійснювати контроль за виконанням методистами плану роботи КЗ СЮТ

Постійно

Бондаренко С.А.

 

 

 1.  

Скласти графік відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення

до 01.10.19р.

Бондаренко С.А.

 

 

8.

Внести зміни до складу учасників методичної ради та методичних об’єднань

до 15.09.2019р.

Бондаренко С.А.

 

 

9.

Заслуховувати звіти методистів  щодо організації самоосвітньої роботи

Грудень,

травень

Бондаренко С.А.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати проекти наказів:

- Про організацію методичної роботи з                 педагогічними кадрами

 

 

До 15.09. 2019

 

 

Бондаренко С.А.

 

 

 

 

- Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ СЮТ на курсах у КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського»

За графіком

проходження курсів

 

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

 

- Про проведення та участь у семінарах, засіданнях творчих груп, конференціях різних рівнів

За потребою

 

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

- Підготувати та надіслати в КЗ «ЦСПМПС»    - План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018 рік

 • Матеріали звірки картотеки

Вересень

 

 

 

 

Жовтень

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

- Про участь у міському етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості»

Грудень

 

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

- Про підсумки участі у міському етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості»

Січень

 

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

11.

Скоординувати планові заходи з   педагогічними працівниками закладу; внести корективи у план методичної роботи КЗ СЮТ на новий 2019/2020 н. р.

Квітень-Травень

 

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

12.

Сприяти висвітленню проблем, над якими працюють педагоги закладу в Інтернет ресурсах

Протягом року

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

 

 

Підвищення професійної компетентності

педагогічних працівників КЗ СЮТ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1.

Участь у міських методичних заходах з  проблем  розвитку професійної компетентності творчого педагога

Згідно з планом  ЦМСПС

Бондаренко С.А.

методисти

 

2.

Ярморок методичних ідей

Листопад

2019

Бондаренко С.А.

методисти

 

3.

Моніторинг дослідження  професійної компетентності для підвищення якості освіти (II  конструктивно-моделюючий етап)

Протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

4.

Забезпечення проходження педагогічними працівниками КЗ СЮТ підвищення кваліфікації в КЗ «КОІППО» та участі в інших заходах, які проводитимуться за планом роботи КЗ «КОІППО»

Протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

5.

Участь у методичних заходах закладу

Протягом

року

Бондаренко С.А.

методисти

 

6.

Ознайомити  педагогічних працівників закладу з попередніми пропозиціями  КЗ «КОІППО» щодо проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками та участі в обласних між курсових заходах у 2018 році; збір попередніх замовлень

Травень,

вересень

 

Бондаренко С.А.

методисти

 

7.

Упорядкувати дані про якісний склад педагогічних кадрів (здача картотеки  до навчальних кабінетів КОІППО                 ім. В.Сухомлинського)

14.09. -  25.09. 2019

Бондаренко С.А.

методисти

 

8.

Сформувати списки для проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до тарифних розрядів, категорій, тематики, проблеми та дати їх проведення у 2018 році

Листопад,

грудень

Бондаренко С.А.

методисти

 

9.

Надавати системну консультативну допомогу в організації і виборі тем та змісту самоосвітньої роботи

Протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

10.

 

Підготувати проекти наказів про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів КЗ СЮТ на курсах та  між курсових  обласних заходах при КОІПП ім. В.Сухомлинського

За графіком курсів

Бондаренко С.А.

методисти

 

11.

Забезпечити неперервність педагогічної освіти шляхом проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації та участі у між курсових обласних заходів при КЗ «КОІППО  ім. В.Сухомлинського»

згідно графіка проходження курсів та між курсових заходах

Бондаренко С.А.

методисти

 

12.

Вести облік даних (якісні та кількісні показники) відносно підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підготувати аналітичну та статистичну звітності про проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації та участь у між курсових обласних заходах при КЗ «КОІППО»               

Січень,

травень

Бондаренко С.А.

методисти

 

13.

Сприяти  участі педагогів в обласних конференціях, творчих групах, школах творчого вчителя, педагогічних майстернях, постійно діючих семінарах, тренінгах, майстер-класах

Згідно наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Бондаренко С.А.

методисти

 

14.

Забезпечувати онлайн-опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації згідно графіка його проходження

Згідно наказу на курси

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

Організаційні заходи

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Прим.

1.

Провести звірку та оновлення даних педпрацівників закладу

До 04.10.2019

Бондаренко С.А.

методисти

 

2.

Продовжити популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок, презентацій

Протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

3.

Поповнити  теки  педагогічного досвіду педагогів закладу «Методичні розробки та рекомендації»

Протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

4.

Систематично поновлювати інформацію на веб-сайті КЗ СЮТ, з метою широкого інформування педагогічної громадськості міста щодо організації та проведення методичної роботи

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

5.

Поповнити теку  педагогічного досвіду педагогів закладу

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

6.

Сприяти участі педагогів у фахових конкурсах та фестивалях

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

7.

Надання методичної допомоги керівникам гуртків щодо участі їх вихованців у конкурсах, виставках, фестивалях, святах

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

8.

Забезпечення педагогів навчальними програмами через наявність у методкабінеті міністерських, робочих та авторських програм гурткової роботи

вересень

Бондаренко С.А.

методисти

 

9.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами КЗ СЮТ, робота творчих груп, тимчасових творчих груп тощо

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

10.

Організація роботи  методичної ради та методичних об’єднань

 

до 01.10.18

Бондаренко С.А.

методисти

 

11.

Підтримка інноваційної діяльності педагогів, організація і проведення дослідно-експериментальної роботи  (надання інформаційної, консультативної та  практичної допомоги)

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

 

12.

Робота з педагогами згідно з планом роботи ТО «Досвід» на 2019-2020 н.р.

до 01.10.19р

Курбан М.І.

педагоги

 

13.

Відвідування гурткових занять і виховних заходів, надання методичної допомоги щодо удосконалення навчально-виховного процесу

за графіком

Бондаренко С.А.

методисти

 

14.

Співпраця з психологом закладу щодо організації та проведення навчально-виховного процесу

протягом року

 

 

15.

Надання методичної допомоги педагогам, які атестуються у проведенні відкритих занять, виховних заходів та з питань самоосвіти

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

16.

Надання  інформації на веб-сайт СЮТ з метою широкого інформування громадськості міста щодо методичної діяльності КЗ СЮТ

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

17.

Забезпечення педагогів вчасною інформацією навчально-методичного змісту

за потребою

Бондаренко С.А.

методисти

 

18.

Консультативна допомога педагогам при підготовці виступів, статей, методичних розробок

за потребою

Бондаренко С.А.

методисти

 

19.

Координація роботи керівників гуртків з питань самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки

протягом року

Бондаренко С.А.

методисти

 

20.

Надання консультативно-методичної допомоги в рамках методично-практичної лабораторії «Джерело творчості»

згідно плану

Костинська І.О

педагоги

 

 

Атестація педагогічних працівників

з/п

Зміст запланованого заходу

 

Термін

виконання

Відповідальні

Прим.

1.

Створення атестаційної комісії закладу

до 20.09.2019р.

Сурмач В.В.

 

2.

Планування роботи атестаційної комісії

до 01.10.2019р.

Члени комісії

 

3.

Оформлення подання про чергову атестацію педагогічних працівників закладу

до 10.10.2019р.

Сурмач В.В.

 

4.

Оформлення подання про позачергову атестацію педагогічних працівників закладу

до 10.10.2019р.

Сурмач В.В.

Педагогічна рада

 

5.

Складання та затвердження списку  педагогічних працівників, які допущені до атестації у 2018 р.

до

10.10.2019р.

Атестаційна комісія

 

6.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

до 20.03.2020р.

Атестаційна комісія

 

7.

Оформлення, розгляд та ухвалення характеристик діяльності у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються

до 15.03.2020р.

Сурмач  В.В Педагогічна рада

Атестаційна комісія

 

8.

Атестація педагогічних працівників

 

до 01.04.2020р.

Атестаційна комісія

 

9.

Підбиття підсумків атестації

до 05.05.2020р.

Сурмач В.В.

 

 

 

Методична рада

№ з/п

Термін виконання

Зміст

І засідання

1.

вересень

1.Про організацію методичної роботи закладу в 2019/2020 навчальному році: аналіз, прогнозування, перспективи (заступник директора з НМР).

2. Про затвердження складу методичної ради та розподіл обов’язків між її членами (голова МР).

3. Про реалізацію четвертого етапу вивчення єдиної науково-методичної проблеми закладу (методист).

4. Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2019/2020 навчальному році (методист).

5. Про затвердження навчальних програм гурткових занять керівників гуртків КЗ СЮТ (заступник директора з НВР).

6. Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020 н.р. (завідувач організаційно-масовим відділом ).

 

ІІ засідання

2.

грудень

 1. Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради (голова МР).
 2. Про організацію взаємовідвідування занять гуртків. Аналіз особливостей сучасного заняття (методист).
 3. Про функціонування та наповнювання сайту КЗ СЮТ. (завідувач відділом з ОМР)

3. Про підготовку до участі у конкурсі професійної майстерності «Джерело творчості-2020» (методист).

4. Про підготовку до участі в міській науково-практичній інтернет-конференції ЦМСПС.

5. Про огляд методичних та психолого-педагогічних новин. Сторінками фахових видань (практичний психолог).

 

ІІІ засідання

3.

березень

1. Про атестацію педагогічних працівників КЗ СЮТ (заступник директора з НМР).

2. Про впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес: досвід і проблеми. (методист)

3. Про вивчення досвіду роботи керівників гуртків (заступник директора з НМР).

4. Про методичний банк КЗ СЮТ. Оформлення підписки на фахові періодичні видання (методист).

 

IV засідання

4.

травень

1. Про аналіз роботи педагогічного колективу КЗ СЮТ над реалізацією IV етапу науково-методичної проблеми закладу (заступник директора з НМР)

2. Про виконання керівниками гуртків навчальних програм та планів навчально-виховної роботи (заступник директора з НВР)

3. Про моніторинг участі педагогічних працівників КЗ СЮТ в конкурсах педагогічної майстерності, наукових конференціях та друкування в фахових виданнях (методист).

4. Про національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання школярів у системі роботи закладів освіти міста за 2019/2020 н.р. (завідувач відділом з ВПВ).

5. Про моніторинг участі гуртківців КЗ СЮТ в конкурсах, змаганнях та фестивалях за 2019/2020 н.р. (завідувач відділом з ОМР).

6. Про підготовку до проведення звітного заходу КЗ СЮТ «Діти – творці миру»

 

 

 

Наказ № 103/о 04 вересня 2019р. 

Про структуру методичної роботи

з педагогічними кадрами та її

організацію в 2019/2020 навчальному році

 

З метою виконання Законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002, державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти від 27 серпня 2010 р. № 785, реалізації «Програми розвитку освіти міста Кропивницького на 2016-2021 роки», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради у лютому 2016 р. та підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів, відповідно до плану роботи педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік, затвердженого на педагогічній раді від 30 серпня 2019 р.

 

Н А К А З У Ю

 

 1. Розпочати у 2019/2020 н. р. реалізацію четвертого етапу  науково-методичної проблеми «Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова формування компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу».
 2. У 2019-2020 навчальному році організувати методичну роботи за структурою:
 • методична рада,;
 • методичні об’єднання;
 • творче об’єднання «Досвід» (керівник Федорова М.І.)
 • методично-практична лабораторія «Джерело творчості» (керівник  Костинська І.О.).
 1. Затвердити методичну раду у складі:

Голова ради – Бондаренко С.А., заступник директора з навчально-методичної роботи;

Заступник голови ради - Сурмач В.В., директор КЗ СЮТ;

секретар – Федорова М.І., методист.

Члени ради: Курбан М.І.,заступник директора з НВР, Костинська І.О., методист, Чорний П.Г., завідувач відділу військово-патріотичного виховання, Журавльова О.І.  завідувач організаційно-масовим відділом.

 1. Організувати роботу методичних об’єднань із терміном засідань 3 рази на рік:
 • методичне об’єднання; керівників гуртків підготовчо-технічного та спортивно-технічного профілів роботи, голова – Костинська І.О., методист;
 • методичне об’єднання керівників гуртків художньо-технічного профілю, голова – Федорова М.І., методист;
 1. Призначити керівниками методичних об’єднань:

- Костинську І.О.

- Федорову М.І.

 1. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної,  професійної підготовки педагогічних працівників та в рамках роботи над методичною проблемою закладу організувати діяльність:
 1. творчого об’єднання «Досвід» (керівник Федорова М.І.)
 2. методично-практичної лабораторії «Джерело творчості» (керівник  Костинська І.О.).
 3. Затвердити плани роботи колективних форм  методичної роботи до 15.09.2019 р.
 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НМР.

 

Директор КЗ СЮТ ____________ В. Сурмач

 

 

З наказом ознайомлені: ____________ С.Бондаренко

____________ П. Чорний

____________ І. Костинська

____________ М Федорова

____________ М. Курбан

Комунальний заклад «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»

 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

2016-2021 н.р.

 

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИХОВАНЦЯ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

 

Кіровоград

2016 р.

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИХОВАНЦЯ СУЧАСНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Методична робота на станції юних техніків Кіровоградської міської ради  спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагогів до пошукової діяльності, упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. У період реформування системи освіти виняткового значення набуває система методичної роботи, головна мета якої — надання дієвої допомоги педагогам. Професійна компетентність характеризується рівнем сформованості особистісної потреби педагогів у професійно-необхідних знаннях та вміннях, які інтегруються в цілісний професійний особистісний комплекс, забезпечують саморегуляцію професійної діяльності та рівень творчості педагога.

Мета: створення цілісної системи розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів як умови розвитку особистості компетентного вихованця.

 

   Завдання:

-  Вивчити наявний рівень розвитку ключових  компетентностей учасників освітнього процесу;

- Формувати особистісну потребу суб’єктів освітнього процесу до підвищення компетентностей і роботи над проблемою;

-  Забезпечити психолого-педагогічні умови формування потреб вихованців і педагогів;

-  Створити організаційні, навчально-методичні та матеріальні  ресурси для забезпечення розвитку ключових компетентностей вихованців і професійної компетентності педагогів ;

- Розробка , апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчальний процес;

- Розробка методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості.

 

   

Етапи реалізації програми:

 

 • І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний;

 

 • II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний;

 

 • III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний;

 

    .    IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та

                                                      рефлексивної аналітики;

 • V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;

 

Орієнтовний план роботи над науково-методичною проблемою

 

                    І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний.

 

Мета: виявлення стратегічних завдань розвитку закладу й тенденцій розвитку педагогічного процесу.

 

Зміст роботи:

 1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів.                                                                             (Методична рада)                                                                                             
 2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога:
 • аналіз роботи закладу за навчальний рік;
 • вивчення рівня  досягнень вихованців закладу;                    
 • фронтальне відвідування занять, виховних заходів  методичною службою із наступним аналізом, визначення професійного рівня педагога;
 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого- педагогічної науки, сучасними педагогічними технологіями. 

                                                                                                           (Методична рада)

 1. Виявлення науково-методичної проблеми закладу, обґрунтування її актуальності;
 2. Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої проблеми.
 3. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на розв’язання запропонованих завдань.

 

Форми й методи роботи:

 1. Засідання методичної ради з проблеми, обговорення програми.
 2.   Визначення шляхів підвищення професійної компетентності учасників педагогічного процесу.
 3. Засідання  методичних об’єднань;
 4. Організація роботи  творчих груп у контексті мети й завдань проблеми;
 5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок.
 6. Оформлення виставки наукової і науково-методичної літератури, матеріалів з обраної теми.
 7. Організація роботи постійного пошуково-практичного семінару з теми .
 8. Розробка і затвердження планів роботи над проблемою в методичних об’єднаннях закладу.

 

Очікувані результати: сформованість уявлень про зміст і структуру професійної компетентності педагога сучасного позашкільного закладу.

II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний.

 

Мета: моделювання та конструювання механізмів реалізації компетентнісного підходу,  колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми.

 

Зміст роботи:

 1. Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування занять з метою визначення компетентності педагогів щодо реалізації проблеми.

етодична рада)

 1. Фронтальне відвідування занять із наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми педагогами закладу.

етодична рада)

 1. Взаємовідвідування занять із метою запозичення кращого досвіду вирішення проблеми.

ерівники гуртків)

 1. Обговорення шляхів розв’язання проблеми на засіданні методичної ради. Аналіз відвіданих занять. Самоаналіз занять.

(Методична рада.)

 1. Провести показові заняття (майстер-класи) з наступним обговоренням.

(Творча група «Джерело творчості»)

 1. Провести огляд-конкурс на кращу модель реалізації проблеми.

(Методичні об’єднання)

 1. Провести круглий стіл з обговорення шляхів реалізації проблеми.

(Методичні об’єднання)

 

 1. Підготувати й провести засідання методичних об’єднань з питань підвищення ефективності і якості заняття через реалізацію проблеми.

(Методичні об’єднання)

 

 1. Оформити довідково-інформаційний куточок з проблеми.

(Методична рада)

 1. Розробити плани самоосвіти педагогів;

(Керівники гуртків)

 1. Розробити технології формування ключових освітніх компетентностей.

                                    

Форми й методи роботи

 1. Розумовий штурм: розробка моделі компетентного педагога.
 2. Засідання МО (ділові ігри) «Модель ключових  компетентностей вихованців».
 3. Створення банку педагогічних ідей.
 4. Педагогічні читання.

 

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад компетентнісного підходу.

III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний.

 

 Мета: апробація й упровадження компетентнісного підходу колективом КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради».

 

Зміст роботи:

 1. Вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи з педагогічними кадрами.

(Методична рада)

 1. Самоаналіз кожним суб’єктом освітнього процесу (педагогом, вихованцем) відповідності власної компетентності моделям та еталонам ключових компетентностей.                                                       ( Керівники гуртків)                        
 2. Вивчення у творчих групах складних науково-методичних питань упровадження компетентнісного підходу в освітянській та управлінській діяльності, розробка рекомендацій щодо їх розв’язання. 

                                                                                                    «Джерело творчості»                                                                                                                                                                                                 

«Досвід»

 1. Проведення творчих звітів методоб’єднань, творчих груп. 

                                     (Методичні об’єднання)

 1. Обмін досвідом роботи методичних об’єднань, творчих груп щодо альтернативних шляхів розвитку ключових освітніх компетентностей учнів та професійної компетентності педагога. «Джерело творчості»,

                                                                                                   «Досвід»        

                                                                                       (Методичні об’єднання)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Науково-методична корекція впровадження компетентнісного підходу.                    

(Методична рада)            

Форми й методи роботи:

 1. Науково-практичні семінари;
 2. Ярмарок педагогічної та учнівської творчості;
 3. Круглий стіл керівників МО, творчих груп «Від компетентного педагога — до компетентного вихованця»;
 4. Індивідуальні консультації керівників творчих об’єднань;
 5. Майстер-клас членів творчих груп, МО.

 

Очікувані результати: реалізація проблеми в практиці роботи закладу.

 

IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та рефлексивної аналітики.

 

Мета: : вивчити й узагальнити результати впровадження проблеми.

   Зміст роботи:

 1. Внутрішній адміністративний моніторинг динаміки результатів упровадження за окремим планом;
 2. Узагальнення результатів моніторингу змін:
 • рівнів сформованості ключових освітніх компетентностей вихованців;
 • рівнів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників.
 1. Узагальнення досвіду роботи МО, творчих груп, окремих педагогів щодо впровадження проблеми;
 2. Удосконалення системи роботи педагогів у контексті реалізації проблеми;
 3. Дослідження ефективності занять у процесі реалізації проблеми.

 

Форми й методи роботи:

 1. Науково-практична конференція педагогічного колективу «Результати роботи над упровадженням проблеми “Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування особистості компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу»;
 2. Засідання методичної ради «Вплив упровадження програми “Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення формування особистості компетентного вихованця сучасного позашкільного закладу ” на якість освіти»;
 3. Випуск методичного вісника «Ключі до успішного життя»; 

                                                                                                   (з досвіду роботи)

 1. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок.

 

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності педагога; підвищення якості освітнього процесу.

 

V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;

 

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми; проектування виходу на нову науково-методичну проблему.

 

Завдання: комплексний аналіз результатів дослідження; оформлення та впровадження результатів дослідження.

 

 1. Проведення підсумкової методичної конференції з проблеми.

Методична рада

 1. Вивчення та узагальнення досвіду педагогів закладу з даної проблеми.

Методична рада

 1. Використання набутого досвіду педагогами закладу.

Керівники гуртків

 1. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Методична рада, творча група

 

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності педагогів КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради».

 

Примітка. Кожна форма методичної роботи спланована окремо за роками і щорічно коректується та вдосконалюється.

Робота над єдиною науково-методичною проблемою є поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки педагога в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Вона стимулює педагога до професійного зростання, досягнення нових педагогічних цілей; розвиває вміння педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання й виховання; повніше реалізує гуманітарну та культурологічну функції освіти.

Таким чином, через реалізацію науково-методичної проблеми вирішується головне завдання методичної служби: підвищення професійної майстерності педагогів. Роль сучасного керівника гуртка — розвинути творчий потенціал дитини. Педагог сьогодні — партнер, старший товариш. Його завдання — знайти й упровадити на занятті такі методи, які забезпечать процес пізнання в пошуку. Стилем такого викладання повинен бути, безперечно, діалог, а не монолог. Саме таким вимогам відповідає навчально-методична проблема нашого педколективу, реалізуючи яку, створюються умови для становлення творчого педагогічного колективу однодумців із позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до рефлексивної взаємодії й інноваційного пошуку. На всіх етапах реалізації науково-методичної проблеми в основі діяльності педколективу —- використання інтерактивних технологій як необхідної передумови творчого зростання кожного педагога й розвитку особистості дитини. Навчально-виховний процес на заняттях проходить у співпраці педагога й вихованця, яка активізує процес навчання, створює умови для їхньої активної діяльності.

Науково-методичні конференції

1-й рік

Особистість вихованця та педагога як діалогічна цілісність в особистісно зорієнтованому освітньому процесі.

2-й рік

Педагогічна співпраця — це творче самоуправління дорослих і дітей.

3-й рік

«Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися» (В. Сухомлинський).

4-й рік

Взаємодія педагога та вихованців у реалізації освітніх, виховних і розвивальних завдань заняття.

5-й рік

Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант — стрижні педагогічного зростання. Підсумки роботи з реалізації проблеми.

 

Проблемні питання творчих груп «Досвід», «Джерело творчості»

 

1-й рік

Педагогічна техніка — основа навчальної успішності учнів.

2-й рік

Упровадження результатів самоосвіти у власну практику. Майстер-класи.

3-й рік

Творча діяльність педагога та вихованця на занятті. Майстер-класи.

4-й рік

Мистецтво спілкування керівника гуртка та учня. Майстер-класи.

5-й рік

Сучасний урок — нестандартний урок. Майстер-класи.

 

Методичні об’єднання Тематика проблеми

1-й рік

Розробка рекомендацій щодо практичної реалізації науково-методичної проблеми.

2-й рік

Створення моделі реалізації проблеми на заняттях певного напряму.

3-й рік

Відстеження результативності роботи за сучасними методами навчання.

4-й рік

Самореалізація особистості вчителя та учня в навчальній діяльності: досвід, проблеми, перспективи.

5-й рік

Вироблення рекомендацій щодо вивчення й упровадження передового педагогічного досвіду педагогів закладу за результатами роботи над проблемою.

 

Засідання методичної ради Тематика засідань

1-й рік

Діагностика педагогічної взаємодії.

2-й рік

Шляхи реалізації науково-методичної проблеми.

3-й рік

Про результативність самоосвітньої роботи педагогів та її поліпшення.

4-й рік

Стан педагогічної взаємодії, причини такого стану.

5-й рік

Моніторингові процедури з підвищення якості професійної майстерності педагога.

 

Семінари-практикуми Тематика проблем

1-й рік

Критерії педагогічної взаємодії.

2-й рік

Проблема формування мотивації навчальної діяльності вихованців у сучасних умовах.

3-й рік

Розвиток в вихованців основних компетентностей.

4-й рік

Використання діалогу як домінантної форми культурного спілкування.

5-й рік

Моделювання сучасного заняття.

 

Упровадження сучасних методів навчання

1-й рік

Діалогічне спілкування.

2-й рік

Ігрові тренінги.

3-й рік

Проектна робота. Захист творчих проектів.

4-й рік

Моделювання, ситуаційні та проблемні завдання.

5-й рік

Дискусії, дебати.

 

Етапи реалізації програми:

 

 • І етап (2016/17 н. р.) —концептуально-організаційний;

 

 • II етап (2017/18 н. р.) — конструктивно-моделювальний;

 

 • III етап (2018/19 н. р.) — апробаційно-впроваджувальний;

 

    .    IV етап (2019/20 н. р.) — етап стабільного функціонування та

                                                      рефлексивної аналітики;

 • V етап (2020/21 н. р.) — аналітичний;